Captain John Smith

Calvin engraving

John Calvin

John Ross 1777 1856

Captain John Smith

John Calvin lineart

John Venn

John Wesley color

burning execution of John Oldcastle

John Cabot

John Locke

Captain John Ross

John Knox color

John Locke

John Calvin vector

John Calvin Geneva 1549

John Wesley lineart

execution of John Huss

John Calvin profile

John Calvin by Holbein

John Knox 1505 1572

John Srearle

John Knox admonishes Mary Queen of Scots

John Locke BW