"Big eared townsend bat Corynorhinus townsendii"
a Public Domain image
Big eared townsend bat  Corynorhinus townsendii

617 x 375
jpg
24 kb


JPEG-XL
20 kb


webp
40 kb


avif
14 kb


Resize the JPG

choose desired width